Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Ook Het Zeeuwse Honk moet aan deze wet voldoen.

Daarom vind u op deze site een een privacy verklaring waarin wij u uitleggen hoe Het Zeeuwse Honk met uw persoonsgegevens omgaat. 

Uiteraard hebben we ook onze interne regels aangescherpt zodat u prive gegevens in goede handen zijn.

Zowel de privacy verklaring als het aangepast inschrijfformulier kunt u terugvinden onder "Vereniging\verenigingsgegevens"

 

Privacy verklaring