Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Ook vereniging moeten aan deze wet voldoen. Daarbij hoort een goede privacy verklaring waarin wij u uitleggen hoe Het Zeeuwse Honk met uw persoonsgegevens omgaat. 

Daarnaast vind u op deze pagina het Huishoudelijk reglement van de vereniging.